Повышения
Уклонение

Нужные повышения:

Уклонение

Игровая информация:

Сокращает урон от перехвата на 50%.
 
 

 

 
Copyright © 2012 http://superstrategy.ru/ All Rights Reserved.